loader.jpg

Bezpieczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

... w trosce o bezpieczeństwo Naszego Środowiska

Ochrona środowiska

Unieszkodliwianie podkładów kolejowych

... w trosce o bezpieczeństwo Naszego Środowiska

Unieszkodliwianie

Pozostała działalność związana z usuwaniem odpadów

... w trosce o bezpieczeństwo Naszego Środowiska

Inne odpady
Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!
Środowisko i Innowacje

Wieloletnie doświadczenie w unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych

Współpracujemy z największym w Polsce składowiskiem azbestu, posiadającym niepowtarzalną ekologiczną instalację do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i rewitalizacji zdegradowanych terenów.

Specjalizujemy się w demontażu, transporcie oraz zabezpieczeniu odpadów niebezpiecznych o kodach 170601* , 170605*, a także: 170204* i 180103* - azbest i podkłady kolejowe.

Dowiedz się więcej Pełna lista kodów BDO
about1.png
about2.png

13

lat doświadczeń
na rynku

3,6k

realizacji
projektów

2,5k

stałych
klientów

50

nagród i
certyfikatów

Nowoczesne technologie unieszkodliwiania odpadów

Spółka Środowisko i Innowacje powstała trzynaście lat temu w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku zarządzania odpadami. - W Polsce brakowało nowoczesnej instalacji zapewniającej jednocześnie bezpieczne unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest i ochronę środowiska naturalnego.

Dodatkowo zakres naszej działalności rozszerzyliśmy o pozostałe usługi unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych o wszystkie kody BDO, głównie włączając prace związane z odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem podkładów kolejowych.

roof.png
garbage-truck.png
forest.png
Dobre praktyki

Zadzwoń i zamów darmową wycenę

contact.png
Kontakt

Nasz konsultant przygotuje Ci wycenę, na podstawie której dowiesz się, ile możesz zyskać!

builder.png
Demontaż

Wyspecjonalizowana kadra pracowników zapewni bezpieczeństwo pracy zlecenia.

shield.png
Zabezpieczenie

Materiał azbestowy zostanie przez nas przewieziony i zutylizowany.

recycle.png

Czym są drewniane podkłady kolejowe?

są to belki poprzeczne do biegu toru, na których za pomocą specjalnych przytwierdzeń mocuje się szyny. Podkłady mogą być wykonane z różnych materiałów: drewniane – z drewna impregnowanego olejem kreozotowym.

Dowiedź się więcej!

recycle.png

Dlaczego są szkodliwe?

W skrócie, ponieważ są pokryte olejem kreozotowym, czyli składnika smoły drzewnej o temp. wrzenia ok. 200–215 °C; produkt suchej destylacji drewna. Wydziela się również ze spalin na ściankach czopuchów i kominów przy spalaniu niedostatecznie wysuszonego drewna (np. w kominkach). Jest palny, ma postać żółtej, rzadziej bezbarwnej oleistej cieczy o piekącym smaku i charakterystycznym zapachu. Stanowi mieszaninę dwuwodorotlenowych fenoli i metylofenoli oraz ich eterów metylowych, w tym gwajakolu i kreozolu (metylogwajakolu).

Dowiedź się więcej!

warning.png

Gdzie jeszcze został wykorzystany?

Kreozol w głownej mierze wykorzystywany był jako impregnant m.in. na drewnianych na słupach telefonicznych i energetycznych, które w polskiej infrastrukturze przemysłu oraz transportu obecne są do dzisiaj. Według ostrożnych szacunków specjalistów takich szkodliwych słupów jest prawie 1,5 mln w całej Polsce.

healthcare.png

Dlaczego kreozol szkodzi?

Drewno odpadowe impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne, z uwagi na możliwość występowania w nich znacznej ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji (między innymi antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren), zostało zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny (kod 170204*).
Drewniane podkłady kolejowe impregnowane są olejami kreozotowymi, otrzymanego ze smoły węglowej zapewnia im trwałość, jest jednak dla człowieka wysoce toksyczny i zawiera substancje rakotwórcze. Gdy zaimpregnowane drewno wchodzi w bezpośredni kontakt z glebą lub wodą, powstają poważne zagrożenia dla środowiska i życia człowieka!

Unieszkodliwianie podkładów kolejowych

map-poland-ico-bbg.png

Co mówią przepisy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów poza odpowiednimi instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone normy. Niedozwolona jest również sprzedaż powyższych odpadów osobom fizycznym oraz ich wtórne wykorzystanie np. podkładów kolejowych do budowy altanek, płotów czy stosowania ich jako opał. Ich transportem i utylizacją powinny zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające wszelkie wymagane uprawnienia i zezwolenia.

Do 2025 roku w Polsce ma zostać zmodernizowanych 9 tys. kilometrów torowisk kolejowych. Oznacza to konieczność utylizacji ponad 15 mln drewnianych podkładów kolejowych, czyli 975 mln ton niebezpiecznych odpadów. Podkłady powinno się utylizować, ponieważ zostały zaimpregnowane kreozotem – toksyczną i rakotwórczą substancją. Substancja te w swoim działaniu jest mutagenna, a jej obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe.

care.png

Oferta Środowisko i Innowacje

Środowisko i Innowacje kieruje swoje usługi do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania materiałów niebezpiecznych. Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu, demontażu, transporcie oraz zabezpieczeniu odpadów niebezpiecznych o kodach 170601*, 170605*, a także: 170204* i 180103* - azbest i podkłady kolejowe.

Poznaj dokładną ofertę

recycle.png

Czym jest azbest?

Od początku lat 60. azbest był jednym z najpopularniejszych i najtańszych surowców do wyrobu materiałów budowlanych. Kiedy dowiedziono jego szkodliwości dla zdrowia, wzbudziło to wiele kontrowersji.

Zakończenie stosowania azbestu ogłosiła ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (z 19 czerwca 1997 roku), a także wydanie przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (z 14 sierpnia 1998 roku).

Dowiedź się więcej!

recycle.png

Co to jest azbest?

Azbest to włóknisty materiał nieorganiczny. Jego największą zaletą jest odporność na wysokie temperatury. Po nagrzaniu do 350°C odporność mechaniczna włókien azbestu spada zaledwie o 20% (spowodowane to jest usunięciem części wody). Natomiast po przyjęciu wody z wilgotnego otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C powoduje całkowite odparowanie wody i nieodwracalne zniszczenie materiału.

Dowiedź się więcej!

warning.png

Do czego używamy azbestu?

Z najlepszych gatunków azbestu robi się przędzę azbestową, używaną do produkcji sznurów, taśm, tkanin ognioochronnych i koców gaśniczych, odpornych na działanie temperatury od 250°C do 450°C. Azbest służył również do produkcji okładzin ciernych i taśm hamulcowych oraz materiałów hydro izolacyjnych, np. pap dachowych, mas i kitów. Od początku lat 60. azbest zaczęto wykorzystywać przede wszystkim w budownictwie. Używano go do wytwarzania materiałów dekarskich i okładzinowych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dawniej używano go również do ocieplania rur i bojlerów, zabezpieczania akustycznego i przeciwogniowego. Dziś ich stosowanie jest już zabronione. Możemy jednak zetknąć się z tymi materiałami w czasie prac rozbiórkowych - ich odpady są bardzo niebezpieczne.

healthcare.png

Dlaczego azbest szkodzi?

Włókna azbestu mają średnicę czterokrotnie cieńszą od ludzkiego włosa. Badania zaś dowiodły, że wszystkie włókna, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów są respirabilne - a to oznacza, że wciągnięte wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam. Może to powodować chorobę zwaną azbestozą.

Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale i mechanicznie je uszkadza - ostre drobinki drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces nowotworowy, a organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną. Proces chorobowy przy azbestozie jest długi - średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Choroba objawia się napadami kaszlu i astmą.

Unieszkodliwianie azbestu

map-poland-ico-bbg.png

Co mówią przepisy?

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ministra gospodarki materiały zawierające azbest muszą zostać usunięte na koszt właściciela budynku i zastąpione innymi wyrobami, nie zawierającymi azbestu. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie starych pokryć azbestowych mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają niebezpieczne odpady. Prace należy prowadzić w taki sposób, by w możliwie największym stopniu ograniczyć uwalnianie się azbestu. Pomoże w tym nawilżanie wyrobów azbestowych wodą (lepiej stosować specjalne środki "unieszkodliwiające" azbest podczas jego usuwania, wnikające w głąb materiału, impregnujące i wiążące włókna, a tym samym uniemożliwiające ich uwalnianie). Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się demontować całe wyroby (płyty, rury), starając się ich przy tym nie uszkodzić.

Miejsce, w którym prowadzi się prace polegające na naprawie lub usuwaniu azbestu, należy odizolować od otoczenia specjalnymi osłonami. Powinny również znaleźć się tam tablice ostrzegawcze o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

Wszystkie zdemontowane wyroby muszą być składowane w opakowaniach z folii polietylenowej (grubszej niż 0,2 mm), w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac polegających na usunięciu azbestu (o łącznej powierzchni nie przekraczającej 500 m2) ich wykonawca ma obowiązek złożyć właścicielowi budynku pisemne oświadczenie, że przeprowadził prace z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz oczyścił cały teren z azbestu. Oświadczenie takie musimy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

builder.png

Jak usuwać azbest?

W Polsce jest ok. 2mld m2 pokryć dachowych z azbestu. Ponieważ muszą one być wymieniane, należy znaleźć sposób na bezpieczne dla środowiska składowanie zdjętych elementów. Nie można ich wyrzucać w miejscu, które nie jest do tego specjalnie przeznaczone - podlega to ściśle określonej procedurze.

Jeśli posiadają Państwo wyroby azbestowe, powinniście się Państwo skontaktować z nami, poprzez wysłanie maila lub kontakt telefoniczny.

Posiadamy najlepszą i niepowtarzalną ekologiczną instalację do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i rewitalizacji zdegradowanych terenów. Współpracujemy z największym w Polsce składowiskiem azbestu.

Kontakt

garbage-truck.png

Gdzie składować stare płyty azbestowe?

Środowisko i asdadasdaInnowacje kieruje swoje usługi do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania materiałów zawierających azbest.

Poznaj dokładną ofertę

planet-earth.png

Co zamiast azbestu?

W latach 70. i 80. płyty eternitowe (których ważnym składnikiem jest azbest) cieszyły się, zwłaszcza na wsiach, olbrzymią popularnością. Przede wszystkim ze względu na niską cenę - 1m2 eternitu był dwa razy tańszy od blachy ocynkowanej, cztery razy - od importowanej blachy pokryciowej, a pięć razy - od dachówki ceramicznej.

W Polsce wyroby azbestowe produkowało dziewięć przedsiębiorstw. Pięć mniejszych zaprzestało wytwarzania szkodliwych materiałów jeszcze przed wejściem w życie ustawy, w czterech największych (wytwarzających rocznie ok. 25 mln m2 eternitu) proces modernizacji produkcji trwał dłużej.

We wszystkich zakładach azbest został zastąpiony innymi komponentami, a jego resztki usunięte. Do produkcji pokryć dachowych stosuje się teraz włókna nieorganiczne i organiczne, wyprodukowane sztucznie.

To może Cię zainteresuje?

Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!

VADEMECUM
USUWANIA AZBESTU

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997r, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Do końca 2032 roku, zgodnie z założeniem rządowego programu, mamy pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Warto już teraz podjąć w tym celu odpowiednie kroki. Przygotowaliśmy Państwu czasopismo Vademecum usuwania azbestu, w których opisujemy aktualne informację nt. gospodarki azbestowej, wykorzystując całą naszą wiedzę.

Azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, przewodach kanalizacyjnych a także w podłogach z PCV. Dlatego mieszkańcy muszą zawiadomić przedstawicieli gminy, o wszystkich wyrobach azbestowych, które znajdują się w ich domach. Mocno uszkodzone wyroby azbestowe mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie domowników oraz środowisko. W żadnym wypadku sami nie zabierajmy się za zdjęcie eternitu z dachu, a już na pewno nie wolno nam wywozić go i zostawiać go w lesie.Ciekawostka

Czy wiesz, że:

Zagrożenie

Azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, przewodach kanalizacyjnych a także w podłogach z PCV

care.png
Dofinansowanie

Masz możliwość skorzystać z dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest, nasi pracownicy mogą Ci w tym pomóc

salary.png
Bezpieczeństwo

Usunięte z budynków i obiektów budowlanych wyroby zawierające azbest zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych dla zdrowia

healthcare.png

Eksperci branży

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. współpracuje największym w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, na którym unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska zdegradowanego przez byłą kopalnie siarki.

Środowisko i Innowacje w ciągu czterech lat działalności, odnotowała ponad 1000 proc. wzrost sprzedaży, co wskazuje na niezawodną funkcjonalność spółki. Stało się tak pomimo faktu, że budowa instalacji wymagała niezwykle innowacyjnego podejścia w aspekcie ochrony środowiska przed wtórną emisją pyłów azbestowych co wiązało się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Badania oraz ciągły monitoring powietrza i wód opadowych pokazują na brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

Realizacje zleceń
Środowisko i Innowacje

Nowości i aktualności:

krs.jpg
Ważne

Zmiana danych adresowych KRS spółki

Wiecej informacji
wosp.jpg
Aktualności

Wsprawcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wiecej informacji
gazela.jpg
Odznaczenia

Środowisko i Innowacje Gazelą Biznesu

Wiecej informacji

Dynamika rozwoju w trosce o środowisko

Największe składowisko Demontażu odpadów azbestowych w Polsce

Niezawodny i nowoczesny partner biznesowy przy najbardziej wymagających pracach związanych z azbestem.

Współpracujemy, z jedyną w Polsce spółką, posiadającą, nowoczesną, w pełni bezpieczą i ekologiczną instalację do unieszkodliwiania azbestu i rewitalizacji zdegradowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki. Nasze działania zostały docenione i nagrodzone na międzynarodowych targach w Brukseli i Paryżu.

Realizacje zleceń
Nagrody

Wielkorotnie nagradzany partner biznesowy

Jesteśmy ekspertem w branży
unieszkodliwiania azbestu w Polsce

Nagrody

Certyfikaty

Liczne certyfikaty uznawane w całej Europie

Nasze działania zapewniają
bezpieczeństwo zachowania środowiska

Certyfikaty

Rekomendacje

Jesteśmy rekomendowani w całej Polsce

Nasze usługi prowadzimy na
terenie całej Polski

Rekomendacje

Działania

Bezpieczeństwo i troska o Środowisko

Ochrona środowiska to główne
założenia naszych działań

Działania

Oferta

Lider rynku unieszkodliwiania azbestu

Zaufaj ekspertom, sprawdź nasza
ofertę i zyskaj na usunięciu azbestu

Oferta
Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Demontaż odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pls