loader.jpg

Unieszkodliwianie podkładów kolejowych

Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!
Oferta eksperta branży

Unieszkodliwianie podkładów kolejowych

Kierujemy swoją ofertę do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania do impregnacji wyrobów drewnianych oleju kreozotowego, będącego mieszaniną wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Preparat ten stosuje się do zabezpieczania słupów teleenergetycznych, podkładów kolejowych oraz materiałów służących do produkcji mebli.

Drewno odpadowe impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne, z uwagi na możliwość występowania w nich znacznej ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji m.in.: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren, zostało zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny (kod 170204*).

Substancje te są bowiem niezwykle szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Ze względu na swoją słabą rozpuszczalność w wodzie i niepodleganie naturalnej biodegradacji posiadają one także:

Usługa Cena netto
Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170204* (odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych) kontakt telefoniczny
Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 180103* (inne odpady) kontakt telefoniczny
Unieszkodliwianie odpadów o kodach 191206* i 200137* (drewno zawierające substancje niebezpieczne) kontakt telefoniczny
Unieszkodliwianie odpadów o kodach 191207 i 200138 (inne wyżej wymienione pokrewne odpady) kontakt telefoniczny
Usługowe pakowanie odpadów oraz ich transport kontakt telefoniczny
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne kontakt telefoniczny

* Podane ceny nie zawierają podatku VAT, minimalna cena detaliczna za odbiór azbestu do 1 Mg

  • możliwość sorbowania się w glebie, przez co dochodzi często do jej skażenia oraz kumulowania w szacie roślinnej, tkankach zwierząt i ludzi.
  • działanie mutagenne, a ich obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe


Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów poza odpowiednimi instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone normy. Niedozwolona jest również sprzedaż powyższych odpadów osobom fizycznym oraz ich wtórne wykorzystanie np. podkładów kolejowych do budowy altanek, płotów czy stosowania ich jako opał. Ich transportem i utylizacją powinny zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające wszelkie wymagane uprawnienia i zezwolenia.

Poszczególne prace wyceniane będą indywidualnie w zależności od specyfiki usługi, przede wszystkim od miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów.

Naszym głównym celem jest zadowolenie Państwa poprzez oferowanie profesjonalnych usług, wykonywanych ze skrupulatnością przez doświadczonych pracowników. Zaufało nam ponad kilka tysięcy firm. Współpracujemy z Samorządami terytorialnymi w Polsce oraz osobami fizycznymi. Mamy nadzieję, że również Państwo podejmą z nami współpracę. Zachęcamy do dzielenia się z nami pasją, która w przyszłości zaowocuje wieloma interesującymi projektami.

Pragniemy wyjść Państwu naprzeciw i oferujemy:

  • Rzetelną wycenę wszelkich działań mających na celu dokonanie odzysku odpadów (oznaczonych kodem 170204*) w przystosowanych do tego instalacjach (elektrowniach na biomasę) po wcześniejszym ustaleniu miejsca wytwarzania, ilości oraz określeniu typu odpadu (całe, rozdrobnione).

  • Uzyskanie wszelkiej wymaganej urzędowo dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu unieszkodliwiania oraz dokumentów potwierdzających poddanie odpadów procesowi odzysku (proces R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii).

  • Organizację transportu do instalacji odzysku za pośrednictwem przewoźników posiadających niezbędne uprawnienia oraz decyzje administracyjne.

13

lat doświadczeń
na rynku

3,6k

realizacji
projektów

2,5k

stałych
klientów

50

nagród i
certyfikatówJak przebiega proces utylizacji twoich odpadów?Przygotowanie oceny stanu technicznego wyrobów dotyczących zgłoszenia

1

Zgłoszenie prac w kontakcie z pracy z danym materiałem

2

Demontaż, transport oraz utylizacja wskazanego materału w zleceniu

3

Wykonanie badań przed rozbiórką w trakcie i po wykonaniu prac

4

Wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach.

5

Przygotowanie dokumentacji związanych z usunięciem wskazanego materiału

6
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?


Nasze doświadczenie pozwala na współpracę z każdym. Nasza wyspecjonalizowana kadra pracowników oraz posiadany sprzęt, pozwala znaleźć nam optymalne rozwiązanie zgodne ze specyfikacją i wymaganiami każdego zleceniodawcy.

care.png

Dostępność

Prace związane z realizacją zleceń wykonujemy na terenie całej Polski!

care.png

100% bezpieczeństwa

Stosujemy wyłącznie sprawdzone metody demontażu, dbamy o ekologię oraz zdrowie naszych klientów.

care.png

Brak ukrytych kosztów

Wyceny przygotowujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

care.png

Gwarancja Skuteczności

Realizowane usługi są objęte gwarancją skuteczności. Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów.

Dynamika rozwoju w trosce o środowisko

Największe składowisko Demontażu odpadów azbestowych w Polsce

Niezawodny i nowoczesny partner biznesowy przy najbardziej wymagających pracach związanych z azbestem.

Jedyna w Polsce, nowoczesna, w pełni bezpieczna i ekologiczna instalacja do unieszkodliwiania azbestu i rewitalizacji zdegradowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki, doceniona i nagrodzona na międzynarodowych targach w Brukseli i Paryżu.

Realizacje zleceń

Innowacyjna rewitalizacja


Na składowisku unieszkodliwiane są wyłącznie odpady azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów budowlanych. Odpady dowożone są samochodami przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, w opakowaniach lub jako pakiety szczelnie osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale przymocowane do specjalnej palety.

Masa odpadów w opakowaniu kontenerowym wynosi około 1-2 Mg. Opakowania oznakowane są wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31).

Pracownicy wykonujący prace przygotowawcze przy odpadach na składowisku są zaopatrzeni w odzież ochronną i maski w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed przenikaniem pyłu azbestowego. Ilość osób przydzielonych do prac przy wykonywaniu, których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia jest ograniczany do niezbędnego minimum.


Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Demontaż odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pl