loader.jpg

Niebezpieczne podkłady kolejowe

Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!
Podkłady kolejowe:

Szkodliwe dla gleby i zdrowia człowieka!

Drewniane podkłady kolejowe impregnowane są olejami kreozotowymi, otrzymywanymi ze smoły węglowej, które zapewniają im trwałość. Oleje te są jednak dla człowieka wysoce toksyczne i zawierają substancje rakotwórcze. Gdy zaimpregnowane drewno wchodzi w bezpośredni kontakt z glebą lub wodą powstają poważne zagrożenia dla środowiska i życia człowieka!

Kreozot, stosowany jest do impregnacji drewnianych podkładów i rozjazdów kolejowych, słupów elektrycznych, mostów, elementów konstrukcji nabrzeży i innych obiektów inżynierskich.

W trakcie wykonywania prac, polegających na usuwaniu materiałów niebezpiecznych, do atmosfery dostają się niewidzialne dla oka cząsteczki. W celu minimalizacji zagrożenia zdrowia, proces przeprowadzany jest metodą "na mokro", przy użyciu specjalnych preparatów wiążących włókna.

W celu potwierdzenia poprawności wykonanych prac, akredytowane laboratorium wykonuje specjalistyczne pomiary na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu oraz sporządza sprawozdania.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w usuwaniu każdego rodzaju wyrobów niebezpiecznych zgodnych z BDO. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zachowujemy najwyższą jakość usług. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje, które są sukcesywnie podnoszone. Nasz personel jest odpowiednio przygotowany do prac w warunkach niebezpiecznych, jakie panują w warunkach zlecenia.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę na każdym szczeblu współpracy.

Drewno odpadowe impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne, z uwagi na możliwość występowania w nich znacznej ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji m.in.: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren zostało zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny (kod 170204*).

Prawo zabrania odzyskiwania i unieszkodliwiania tego typu odpadów poza przeznaczonymi do tego celu instalacjami lub urządzeniami. Ich transportem i utylizacją powinny zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające wszelkie wymagane uprawnienia i zezwolenia. W żadnym wypadku zużyte podkłady kolejowe nie powinny być komukolwiek przekazywane do dalszego wykorzystania.

Utylizacja podkładów


Do 2025 roku w Polsce ma zostać zmodernizowanych 9 tys. kilometrów torowisk kolejowych. Oznacza to konieczność utylizacji ponad 15 mln drewnianych podkładów kolejowych, czyli 975 mln ton niebezpiecznych odpadów. Podkłady powinno się utylizować, ponieważ zostały zaimpregnowane kreozotem – toksyczną i rakotwórczą substancją , która w swoim działaniu jest mutagenna, a jej obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe.

Na rynku dostępne są nieliczne alternatywne technologie utylizacji drewna impregnowanego kreozotem, jednak są one kosztowne, a sam proces utylizacji jest skomplikowany. W pierwszej fazie szkodliwe substancje są wypłukiwane z drewna, a następnie frakcja kreozotowa w formie płynnej jest oczyszczana przy pomocy mikroorganizmów podawanych w specjalnym biopreparacie. W jego skład wchodzą bakterie, które żywią się kreozotem, metabolizując go – traktują związki wchodzące w skład kreozotu jak źródło węgla i energii. Po zakończeniu procesu drewno jest wolne od zanieczyszczeń, spełniając obowiązujące normy bezpieczeństwa, co pozwala je ponownie wykorzystać jako surowiec.Ciekawostka

Czy wiesz, że:

Zagrożenie

Azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, przewodach kanalizacyjnych a także w podłogach z PCV

care.png
Dofinansowanie

Masz możliwość skorzystać z dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest, nasi pracownicy mogą Ci w tym pomóc

salary.png
Bezpieczeństwo

Usunięte z budynków i obiektów budowlanych wyroby zawierające azbest zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych dla zdrowia

healthcare.png


Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Demontaż odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pl