loader.jpg

Informacje prawne

Posiadasz niebezpieczne materiały zawierające azbest?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy go!

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA RODO


Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa
NIP: 6551918300, BDO: 000001337
Telefon kontaktowy: (+48) 41 260 50 50
Adres kontaktowy: biuro@sii.com.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy: 0000282658. Wysokość kapitału zakładowego 450 000 zł wpłacone w całości. REGON: 260162149

Otwórz dokument


Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Składowisko odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pl